MICROPIPETTE 1 KÊNH

MODEL: VERTEX PREMIUM

HÃNG SẢN XUẤT: RV INSTRUMENT-ẤN ĐỘ

– Thể tích: 1000 – 5000 µl

– Mức tăng: 1.0 µl

– Qui trình hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 8655

– Độ chính xác tốt hơn tiêu chuẩn ISO 8655